« Monografie (2005)»

Gepubliceerd op 18-09-2018

Jos van Beek - Generositeit in verf
Op zondag 28 augustus 2005 werd de kunstenaarsmonografie 'Jos van Beek', met als ondertitel 'Generositeit in verf', op feestelijke wijze gepresenteerd in het gemeentehuis van Sint Anthonis.

In het voorwoord van deze monografie schrijft Jos van Beek: 'Natuurlijk, het moest er een keer van komen. Maar steeds was het dan weer: niet nu, nog niet, later misschien. En nu ligt dan toch deze monografie voor u. Onlangs bereikte ik de 60-jarige leeftijd, wat de directe aanleiding is geweest om eindelijk woorden in daden om te zetten. Het is een uitgelezen moment om eens terug te blikken op mijn kunstenaarschap. Om vervolgens met nog meer energie door te werken, dat spreekt vanzelf. Zegeningen zijn er om geteld te worden; het blijken er te veel om allemaal in één boek aan bod te laten komen. We hebben gekozen om een dwarsdoorsnede van mijn werk te tonen en zo een overzicht te geven van mijn kunstenaarschap in woord en beeld. Ik hoop dat u dit boek met even veel plezier zult lezen en bekijken, als wij hadden met het maken ervan.'

colofon
tekst: Nils van Beek, Amsterdam
vormgeving en lithografie: Janine Hendriks, Tilburg
fotografie: Herman Peters, Wanroy, Jos van Beek, Sint Anthonis
druk: Drukkerij Mezclado, Tilburg
bindwerk: Boekbinderij van Mierlo, Nijmegen
oplage: 600 exemplaren
isbn-10: 90 9019 645 5
isbn-13: 978 90 9019 645 9
prijs: 25,- euro

uitgave: Jos van Beek, Sint Anthonis 2005

generositeit-1537261080.jpg