De kunstenaar

De uitdaging voor mij is het maken van kunst die helder, kleurrijk en toegankelijk is.

Kunst die blijft verrassen , nooit zal gaan vervelen, en ruimte laat voor fantasie en persoonlijke interpretatie en associatie. En kunst die de ruimte waarin hij aanwezig is wezenlijk verbetert.

Voor mij dus geen weergave van de werkelijkheid, hoe knap ambachtelijk die ook kan zijn, maar het scheppen van een nieuwe nog niet bestaande werkelijkheid die tot in lengte van dagen aantrekkelijk blijft, omdat die nieuwe werkelijkheid elke dag opnieuw aanleiding geeft tot ontdekken, genieten, discussiëren en interpreteren.

Mijn vaste overtuiging :

Bij professionele kunst moet het gaan om artistieke en inhoudelijke kwaliteit.