2020

20-01   Zo is het leven     70 x 180 cm

20-02   We trekken allemaal voorbij  70 x 180 cm

20-03   Wij begrijpen elkaar, toch?   70 x 180 cm

20-04   Gezond spektakel 95 x 125 cm

20-05   Het landschap kent veel gedaanten 120 x 140 cm

20-06   Deels verborgen 50 x 50 cm 

20-07   Langs de oever 50 x 50 cm

20-10   Je ziet het, liggend op je rug 130 x 130 cm

20-11    In de zomer lijkt alles groter 70 x 180 cm

20-12  Langzaam voortbewegen  90 x 115 cm

20-13  O,als ik toch eens vliegen kon..... 70 x 175 cm

20-16  Droomwereld 95 x 125 cm

20-19  Er is plaats voor iedereen  90 x 110 cm

20-20  Vreugdesprong  90 x 170 cm

20-21  Kijken met aandacht  70 x 170 cm

20-27  Overzicht houden  70 x 180 cm, verticaal

20-28  Er zijn veel vogels dit jaar  70 x 180 cm